Publieksdag

Aanpassen aan een veranderende omgeving

Om het 25-jarig jubileum van onze vereniging te vieren heeft een aantal jonge leden van de NVG (Astrid Rox (UU), Evy Berlo (LEI) en Kevin Ike (RUG); ondersteund vanuit het bestuur door Ruud van den Bos( RU)) het initiatief genomen een publieksdag te organiseren. Deze vond plaats op 30 september in Burgers’ Zoo.

Het programma omvatte vele relevante gebieden van de gedragsbiologie: van ecologie tot neurobiologie, van het veld tot het laboratorium, van mens tot dier. De verschillende verhalen draaiden om het centrale thema: aanpassen aan een veranderende omgeving. Zo sprak Claudia Vinke (UU) over welzijn van honden, Hans Slabbekoorn (LEI) over communicatie van vogels en vissen in een omgeving vol mensengeluid, Albert Vliegenthart (Vlinderstichting) over het overleven van vlinders in een opwarmend Nederland, Roelof Hut (RUG) over slapen en verschillen tussen mannen en vrouwen, Mariska Kret (LEI) over emotionele expressies bij apen en mensen en Sabine Spijker (VU) over ratten als model voor menselijke depressies

Jan van Hooff (UU) liet in zijn column zien hoe de ethologie is veranderd aan de hand van de vraag ‘hebben dieren lol’? Vervolgens kreeg Jan van Hooff uit de handen van de voorzitter van de NVG, Liesbeth Sterck (UU), het eerste exemplaar van het NVG jubileumboekje “Hoe slaap je slim maakt en apen elkaar bedriegen”, geschreven door wetenschapsjournaliste Monica Wesseling.

De paleontoloog Jelle Reumer (UU) sloot zijn column af met de opmerking, verwijzend naar Trump, dat sommige mensen zich als fossielen lijken te gedragen. Ook van belang voor een 25-jarige jubilaris: de wereld verandert en zijn we aan het uitsterven (maar zonder het door te hebben) of zijn we meer dan levensvatbaar? Kortom: zijn we als vereniging fossiel of vitaal? De publieksdag bewees met zijn grote opkomst (140 mensen), het enthousiasme van de sprekers en het enthousiasme uit de zaal, dat we voorlopig nog niet van het toneel verdwenen zijn. Op naar de volgende 25 jaar!

Here is an impression of the day in pictures (click on pictures for larger view)