Privacy statement

Algemene verordering gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) gehandhaafd.

Binnen de NVG wordt op gezette tijden gebruik gemaakt van gegevens van leden (naam, titel, adres, emailadres). Dit is tijdens het versturen van de uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst en tevens de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook worden soms aankondigingen verstuurd van specifieke gedragsbiologie-gerelateerde evenementen of gebeurtenissen. Elektronische groepsmailing wordt verstuurd in bcc-vorm.

De ledenlijst met huis-, werk- en emailadressen is gearchiveerd bij de secretaris van de NVG in een beveiligd bestand. Tevens is een kopielijst bij de penningmeester aanwezig ter controle op de ledenbetalingen en correspondentie over achterstallige betalingen.

Leden kunnen inzage krijgen in hun opgeslagen gegevens door contact op te nemen met de secretaris van de NVG. Desgewenst kunnen deze gegevens op verzoek van het lid worden gewijzigd.

Op de website van de NVG staan links naar professionele websites van gedragsonderzoekers in Nederland. Indien zij niet op deze lijst wensen te staan, dan kunnen zij dat aangeven bij de secretaris.

Gegevens worden verwijderd bij beƫindiging van het lidmaatschap. NVG-leden hebben geen inzage in gegevens van andere leden. Gegevens over leden worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden.