About

All organisms express behaviours. Whether they are simple reactions of bacteria or complex social interactions between humans. Understanding the mechanisms that cause such behavioural variation and the evolutionary forces behind them, are one of the most exciting topics in biology. This is the research field of behavioural biology. This makes behavioural biology a discipline, which spans a broad research field. Behavioural biology overlaps other disciplines such as neurobiology, physiology, theoretical biology, behavioural ecology and evolutionary biology and therefore takes in an important position.

Behavioural research provides important inside in how and why animals behave as they do. It thereby forms the basis for comparative studies between humans and other animals in psychology and cognitive neuroscience. Behavioural biology is important in many other aspects: it provides insight into the associations between genes, brains, physiology and behaviour; in measuring and improving animal welfare; in protecting and conserving threatened species and biodiversity; in the effects of human induced environmental changes, such as global climate change and urbanisation; in managing animal pests, and many other aspects that are of great importance for society.

Behavioural biology in the Netherlands
Dutch scientists traditionally play an important role in this research field. In 1973, Niko Tinbergen received the Nobel price for his contribution as co-founder of the research field (together with Konrad Lorenz and Karl von Frisch). Behavioural biologists can be found at all main Universities: Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht and Wageningen and several research Institutes, such as NIOO-KNAW and NIOZ, and often have international networks.

What is NVG
The Netherlands Society for Behavioural Biology (NVG) unites over 200 biologists and other people that are interested in the behaviour of animals (and humans). This includes scientists from the Flemish part of Belgium.

The main goals of NVG are:
– stimulating scientific research and education related to behavioural biology
– promote knowledge on behavioural biology widely
– represent the interests for behavioural biology and the researchers in this field

To meet those goals NVG engages in among others, following activities:
– Organising a yearly multiday conference where members from the Netherlands and abroad can present their research
– Organising a yearly workshop for (starting) PhDs
– Stimulating and facilitating masterclasses, workshops and conferences in the field f behavioural biology
– Maintaining an active website and spreading regular updates on new items to their members

NVG is an active participant in the ‘European platform for Behavioural Biology‘, where all European societies for behavioural biology and organised and that organises a bi-annual meeting (ECBB) see meetings

DUTCH
Alle organismen vertonen gedrag, of het nu de simpele reacties van bacteriën zijn of de complexe sociale interacties tussen mensen. Het begrijpen van de mechanismen die zulk gedrag veroorzaken en van de evolutie daarvan vormt een van de meest uitdagende onderwerpen in de biologie. Dit is het onderzoeksterrein van de gedragsbiologie. Het maakt de gedragsbiologie tot een discipline die met haar vragen, methoden, analyses en onderzoekssoorten een heel breed gebied bestrijkt. Ze overschrijdt de traditionele grenzen met andere biologische disciplines zoals neurobiologie, fysiologie, ecologie, theoretische biologie en evolutiebiologie en neemt hierdoor een geheel eigen en belangrijke positie in.

Gedragsbiologisch onderzoek levert belangrijke inzichten op in hoe en waarom dieren zich gedragen zoals ze doen. Het staat ook aan de basis voor vergelijkend onderzoek tussen dier en mens binnen de psychologie en de cognitieve neurowetenschappen. Gedragsbiologisch onderzoek is ook in andere opzichten van belang. Het geeft inzicht in de relatie tussen genen, hersenen en gedrag; in het meten en verbeteren van dierenwelzijn; in het beschermen en behouden van bedreigde diersoorten en biodiversiteit; in de effecten van voortschrijdende verstedelijking en wereldwijde klimaatsverandering; in het beheersen van dierplagen, en vele andere onderwerpen die voor mens en maatschappij van groot belang zijn.

Gedragsbiologie in Nederland
Nederlandse onderzoekers spelen traditioneel een belangrijke rol in dit vakgebied: in 1973 kreeg Niko Tinbergen de Nobelprijs voor zijn bijdrage als grondlegger (samen met Konrad Lorenz en Karl von Frisch) van het vakgebied. Gedragsbiologische onderzoekers zijn te vinden aan alle grote universiteiten: Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen en diverse onderzoeksinstituten, zoals het NIOO-KNAW en het NIOZ, en werken vaak internationaal samen.

Wat is de NVG?

De Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie verenigt ruim 200 biologen en anderen die zich al dan niet beroepshalve voor gedrag van dier (en mens) interesseren. In toenemende mate zijn ook onderzoekers uit België bij de activiteiten betrokken. Haar doelstellingen zijn:
– bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in gedragsbiologie;
– verbreiden van kennis over gedragsbiologisch onderzoek in brede kring;
– behartigen van de belangen van de gedragsbiologie en haar onderzoekers.

Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen onderneemt de NVG onder andere de volgende aktiviteiten:
– Het uitbrengen van een Nieuwsbrief waarmee leden 6x per jaar via de website op de hoogte worden gehouden van (inter)nationale ontwikkelingen.
– Het organiseren van een jaarlijkse meerdaagse conferentie waar deelnemers uit binnen- en buitenland hun onderzoek kunnen presenteren.
– Het organiseren van een jaarlijkse workshop voor beginnende promovendi.
– Het (op beperkte schaal) financieel ondersteunen van Masterclasses, workshops en conferenties op het gebied van de Gedragsbiologie.

De NVG is aktief deelnemer aan het ‘European platform for Behavioural Biology‘, waarin alle Europese gedragsbiologische vakverenigingen georganiseerd zijn en die 2-jaarlijks een meeting (ECBB) organiseert (zie meetings).